Flödesmätare Flow Probe

Flödesmätare Flow Probe

Flödesmätare Flow Probe

FP111, FP211 och FP311 är mycket exakta flödesmätare för mätning av flöden i öppna vattendrag som kanaler, bäckar, Å:ar och delvis fyllda rör. Vattenhastighetssonden består av en skyddad vattenturbo-propeller kopplat på en förlängningsbar teleskopssond som avslutas med en digital avläsningsskärm. Tack vara den skyddade, noggranna och slimmade flödespropellern kan mycket låga flöden registreras ner till ca. 5 cm från botten av ett rör eller öppen kanal.

Vattenhastighetsdatorn tar emot en elektrisk signal från propellern och gör om den till feet eller meter per sekund. LCD-skärmen visar genomsnittliga, minsta och maximala vattenhastigheten. Vattenhastighetsdatorn har ett vattentåligt hölje och innehåller en unik fyraknappsoperation för att ändra funktioner och återställa. Vattenhastighetsdatorn drivs av ett Litiumbatteri som har en livslängd på cirka 5 år vid normal användning.

Flödesmätarna finns i tre olika längder och är vridningsbara där det går att rotera födespropellern +/- 90 grader från ursprungspositionen. Detta gör att flödesmätaren kan användas vid svåra och trånga mätförhållanden.

Tillbehör:

Justeringsfena för att hjälpa att orientera flödespropellern i parallellt läge med vattenflödet, när propellern är svår att se pga. vattendjup eller hög grumlighet. Detta minskar risken för fel som kan uppstå om propellern inte är i parallellt läge med flödesriktningen.
Justeringsfena till Flow Probe

Nollställ