Flödesmätare Flow Probe

Flödesmätare Flow Probe

Flödesmätare Flow Probe

FP111, FP211 och FP311 är mycket exakta flödesmätare för mätning av flöden i öppna vattendrag som kanaler, bäckar, Å:ar och delvis fyllda rör. Vattenhastighetssonden består av en skyddad vattenturbo-propeller kopplat på en förlängningsbar teleskopssond som avslutas med en digital avläsningsskärm. Tack vara den skyddade, noggranna och slimmade flödespropellern kan mycket låga flöden registreras ner till ca. 5 cm från botten av ett rör eller öppen kanal.

Vattenhastighetsdatorn tar emot en elektrisk signal från propellern och gör om den till feet eller meter per sekund. LCD-skärmen visar genomsnittliga, minsta och maximala vattenhastigheten. Vattenhastighetsdatorn har ett vattentåligt hölje och innehåller en unik fyraknappsoperation för att ändra funktioner och återställa. Vattenhastighetsdatorn drivs av ett Litiumbatteri som har en livslängd på cirka 5 år vid normal användning.

Flödesmätarna finns i tre olika längder och är vridningsbara där det går att rotera födespropellern +/- 90 grader från ursprungspositionen. Detta gör att flödesmätaren kan användas vid svåra och trånga mätförhållanden.

Tillämpningsområden:

  • Utvärdering av dagvattenavrinning,
  • Mätningar av avloppsflöden,
  • Mätning av flöden i floder och vattendrag samt övervakning av vattenhastighet i diken och kanaler.

Viktigaste fördelarna som är unika för flödesmätaren Flow Probe:


Turbo-Prop sensor
Sonden är designad för att ta bort skräp samtidigt som den är skyddad inuti ett 2-tums hölje. Proben använder den mest exakta positiva förskjutningstekniken som finns tillgänglig för hastighetsavkänning. Dess robusta hölje kan placeras direkt på botten av ett rör eller strömbädd för att mäta låga flöden ner till 2 tum från botten. Turbo-Prop tas enkelt bort för rengöring eller utbyte.


Teleskophandtag
Tre teleskopiska räckviddsalternativ finns tillgängliga från 30 cm till 4,6 meter (se specifikationsblad för detaljer) för mycket exakt och enkel flödesövervakning. Dess lätta handtag är konstruerat av anodiserad aluminium och designad med djupangivelser för omedelbara mätningar av vattendjup och exakt propellerpositionering.

exo anti-fouling antifouling
Vattenhastighetsdator
Visar enkelt hastighetsavläsningar på LCD-skärmen. Lagra upp till 30 uppsättningar datapunkter som kan visas på datorskärmen när det passar. Dess vattentäta hölje har en unik funktion med fyra knappar för att ändra funktioner och återställa displayen i fält.


Sant hastighetsmedelvärde

Samla in mycket noggranna flödesmätningar med en hastighet av en avläsning per sekund, medan du tittar på den kontinuerliga genomsnittliga vattenhastigheten på skärmen. Upptagen i fält? Inga problem – spara enkelt dessa avläsningar och se dem vid ett senare tillfälle.


Rotera och nå
Vrid flödessondens Turbo-Prop upp till +90 grader från dess standardposition – vilket möjliggör hastighetsmätningar i områden som är svåra att mäta, såsom vertikala rör på vattentankar eller avloppssystem för simbassänger.


Flödesriktningsfelkorrigering

Flödesprobens inriktningsfena är utformad för att hjälpa till att orientera sonden parallellt med flödet när änden av sonden inte kan ses bra på grund av vattnets djup eller grumlighet.


Tillbehör:

Justeringsfena för att hjälpa att orientera flödespropellern i parallellt läge med vattenflödet, när propellern är svår att se pga. vattendjup eller hög grumlighet. Detta minskar risken för fel som kan uppstå om propellern inte är i parallellt läge med flödesriktningen.
Justeringsfena till Flow Probe

Nollställ