Strömningsmätare

Artikelnummer

Strömningsmätare med propeller. Olika typer finnes, alla placeras i ett strömmande vattendrag varvid strömningshastigheten i m/s antingen erhålles direkt eller räknas ut. Normalt mätområde kan vara t.ex. 0,1 till 10 m/s.

[c2q_button]