Kalibreringslösningar

Kalibreringslösningar

Artikelnummer

13.80.12.00 DO 0 % kalibreringslösning 480 ml
13.80.13.21 Kal.lösning Zobell Solution, ORP – 250 mL
13.80.13.22 Kal.lösning Zobell Solution, ORP – 500 mL
13.80.38.21 Kal.lösning pH 4, 6 st
13.80.38.22 Kal.lösning pH 7, 6 st
13.80.38.23 Kal.lösning pH 10, 6 st
13.80.38.24 Kal.lösning pH 4, 1 st
13.80.38.25 Kal.lösning pH 7, 1 st
13.80.38.26 Kal.lösning pH 10, 1 st
13.80.38.41 Kal.lösning, Ammonium 1 mg/L, 500 ml
13.80.38.43 Kal.lösning, Ammonium 100 mg/L, 500 ml
13.80.52.70 Kal.lösning Konduktivitet – 1000 µS/cm – 1 st
13.80.55.80 Confidence Solution – pH/Cond/ORP 6 st
13.80.55.81 Confidence Solution – pH/Cond/ORP 1 st
Kalibreringsprocess

Kalibrering är en viktig process vilket hjälper användaren att säkerställa så att mätarsensorerna mäter korrekt och genererar noggrann vattenkvalitédata. Användaren måste i princip ”träna” sensorer så att de “vet” hur de skall mäta respektive parameter. Kalibrering kräver kalibreringslösningar (kallas även standardlösningar) med kända nivåer av varje parameter. För noggrannast kalibrering rekommenderas det att kalibrera en sensor åt gången. Respektive mätarsensor är nedsänkta i tillhörande standardlösning och den verifierade koncentrationen matas in i instrumentet innan kalibreringen godkänns. På så sätt kan instrumentet koppla signalen den mäter till den korrekta/kända koncentrationen. När sedan instrumentet mäter en okänd nivå av samma parameter i det vatten som studeras i fält används kalibreringsinformationen till att beräkna koncentrationen av kemikalierna i vattnet. Det är mycket viktigt att mätaren är kalibrerad före varje användning. Kalibreringar av de olika parametrarna på instrumenten som Unoson Environment tillhandahåller kan innebära att man använder, 1-standardlösning (en-punktskalibrering), 2-standardlösningar (en 2-punkts kalibrering) eller 3-standardlösningar (en 3-punkts kalibrering).