Penetrograf

Artikelnummer

En jordarts ”motstånd mot penetration” mäts med en penetrometer vilka finns i olika utföranden.

Med handpenetrometern registreras motståndet kontinuerligt och automatiskt på en graf när kon och rör trycks ned i marken.

[c2q_button]