Dränkbara pumpar

Dränkbara 12V:s pumpar är pumpar som kopplas till ett 12V batteri och har en lyftkapacitet från 8-60 meter ovanför grundvattennivån. I vanliga fall krävs det ingen kabelskarvning eftersom den totala kabellängden som är installerad på respektive pump är längre än pumpens maximala lyftkapacitet. Pumparna är specialanpassade för pumpning i smala grundvattenrör samt där tillgång till 220V-uttag saknas.
Med sin lätta vikt är det även väldigt lättahanterlig över lag. Bara att koppla till ett 12V-batteri och pumpa på!