Turbidimeter – TurbiCheck

Den kompakta infraröda turbiditetsmätaren TurbiCheck är utformad för att möjliggöra snabb och exakt provning ute i fält. Enheten mäter det spridda ljuset vid 90° vinkel, enligt EN ISO 27 027. Det breda mätområdet från 0,01-1100 TE/F =NTU=FNU gör instrumentet lämpligt för olika tillämpningar, allt från dricksvatten till avfallsvatten. Eftersom infrarött ljus används för mätning kan instrumentet användas för att testa både färgade och färglösa vätskor. Kalibreringsstandarder levereras med instrumentet. Ett alternativt justeringsläge möjliggör införande av användardefinierade turbiditetsstandarder.

Fördelar Turbidimeter Turbicheck
• Område från 0,01 – 1100 NTU
• Mätning med infrarött ljus i en vinkel på 90 °
• Mätning av färgade vätskor
• Enkel hantering
• 600 test utan batteribyte

Inklusive kalibreringskit.

Nollställ