Slagborrning

Artikelnummer

Den motordrivna kärnborrningsutrustningen är komplett för att borra och ta prover med ned till ca. 10 meters djup i nästan alla homogena eller heterogena jordar. Proverna som fås upp representerar normalt en helt ostörd markprofil.

Atlas Copcos Cobra TT tillsammans med anpassade förlängningsstänger och Percussion gouge augers för ändamålet gör att provtagningen går mycket snabbt, även om prover behöver tas med täta intervall. Ingen borrvätska tillsätts.

Ovan visas Cobra och förlängningsstänger. Olika typer av provtagare kan användas, t.ex. olika augrar (spadborrar).

Dokument

PDF-1

PDF-2

PDF-3

[c2q_button]