Kontrollenheter för Provtagningspumpar 12V

Unosons kontrollenheter används tillsammans med de dränkbara 12V Grundvattenpumparna för att justera flödet och maximera lyfthöjden från vattennivån.

Kontrollenheten har passningsbara kontakter till pumpkabeln samt en kabel med krokodilklämmor för anslutning till ett 12V batteri. Spänningen justeras med hjälp av ratten på kontrollenheten.

Det finns tre olika varianter av dessa kontrollenheter:

  • Low Flow Kontrollenhet – Används för pumpar upp till 26 meters lyfthöjd för att kunna justera flödeshastigheten. Kontrollenheten kan justera flödeshastigheten ner till 40 ml/min.
  • Power Booster Kontrollenhet– Används till pumpar med 36 meters lyfthöjd. Behövs för att uppnå en lyfthöjd på 36 meter.
  • Low Flow & Power Booster Kontrollenhet – Kombinerad kontrollenhet som används till 36 meters pumparna för att uppnå maximal lyfthöjd samt justera flödeshastigheten. Kontrollenheten kan justera flödeshastigheten ner till 40 ml/min.

Nollställ